EN
DE

Bilety on-line

Projekty

 

Nazwa Projektu:
Botanical gARDens as part of EuropeaN cultural heriTage B-Ardent!

Termin realizacji:
1.09.2018 r.  – 31.08.2021 r.

 

Organizacje partnerskie:

Uniwersytet Wrocławski, (Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Arboretum Wojsławice), Polska

Instytut Botaniki Czeskiej Akademii Nauk, Czechy

Uniwersytet Wileński, Litwa

Park der Gärten, Bad Zwischenahn, Niemcy

 

Planowane działania:

 1. Międzynarodowa sieć Ogrodów Botanicznych z czterech krajów.
 2. Wydanie broszur prezentujących poszczególne ogrody partnerskie, ich zbiory roślin z rodzajów: piwonia (Paeonia), kosaciec (Iris) i liliowiec (Hemerocallis), historię i tradycje uprawy tych roślin w kulturze, rozwój hodowli w poszczególnych krajach, utrzymanie zbiorów pod względem znaczenia naukowego i dziedzictwa kulturowego, itd. Wydawnictwa te zawierają również listę polecanych odmian z opisywanych rodzajów, podsumowanie i zalecenia dotyczące ich pielęgnacji.
  BROSZURA PREZENTUJĄCA OGRODY PARTNERSKIE
  BROSZURA PREZENTUJĄCA RODZAJ PIWONIA
  (PAEONIA)
  BROSZURA PREZENTUJĄCA RODZAJ KOSACIEC (IRIS)
  BROSZURA PREZENTUJĄCA RODZAJ LILIOWIEC (HEMEROCALLIS)
 3. Wystawa objazdowa i spacery z przewodnikiem w czterech krajach.
 4. Stworzenie nowych sposobów edukacji i informowania specjalistów i ogółu społeczeństwa, w tym narzędzi motywujących młodych ludzi.

Rezultaty:

 1. Międzynarodowa sieć Ogrodów Botanicznych z czterech krajów.
 2. Wydanie broszur prezentujących poszczególne ogrody partnerskie, ich zbiory roślin z rodzajów: piwonia (Paeonia), kosaciec (Iris) i liliowiec (Hemerocallis), historię i tradycje uprawy tych roślin w kulturze, rozwój hodowli w poszczególnych krajach, utrzymanie zbiorów pod względem znaczenia naukowego i dziedzictwa kulturowego, itd. Wydawnictwa te zawierają również listę polecanych odmian z opisywanych rodzajów, podsumowanie i zalecenia dotyczące ich pielęgnacji.
 3. Wystawa objazdowa i spacery z przewodnikiem w czterech krajach.

 

Więcej informacji:
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2018-1-CZ01-KA202-048171