EN
DE

Bilety on-line

KOLEKCJA NARODOWA RODZAJU BARWINEK (Vinca)

Kolekcja Narodowa Rodzaju Barwinek (Vinca) została zatwierdzona 5 sierpnia 2021 r.
Stan kolekcji wynosił 45 taksonów – wykaz
Gatunki (Species) – 5
Podgatunki (subsp.) – 1
Odmiany botaniczne (var.) – 1
Mieszance międzygatunkowe – 1
Odmiany uprawne (cv.) – 37
.
Kurator kolekcji mgr inż. Hanna Grzeszczak-Nowak, e-mail: hanna.grzeszczak-nowak@uwr.edu.pl

Facebook

'' : '')?>