Wirtualny Spacer
Kamera on-line
HEMEROmania

Index Plantarum

Drzewa i krzewy liściaste           Drzewa i krzewy iglaste           Byliny            Kolekcje Narodowe

 

Struktura kolekcji roślinnych w Arboretum w Wojsławicach
(marzec 2013)

Index Plantarum 2013”, opracowany wiosną 2013 r., ukazuje się w 25 rocznicę przejęcia Arboretum
w Wojsławicach przez Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego. Poprzedni został wydany w 1999 r. („Prace Ogrodu Botanicznego UWr”, 1999: 5(1), s. 25–305) i obejmował zaledwie 10-letni okres zarządzania – niewielki w porównaniu z wiekiem tego ogrodu.

Podstawą opracowania jest stan kolekcji roślinnych w grudniu 2012 r. oraz komputerowa baza danych, prowadzona w Arboretum w Wojsławicach od 1991 r. W wykazie ujęto drzewa, krzewy oraz rośliny zielne (w tym 2-letnie i byliny) rosnące w gruncie.

Wojsławicka kolekcja roślin obejmuje 8535 różnych gatunków oraz odmian botanicznych i uprawnych (taksonów). Liczba taksonów zwiększyła się 5-krotnie w porównaniu ze spisem z 1999 r.

Strukturę zbiorów ilustrują przedstawione poniżej wykresy (ryc. 1. i 2.):

wykres

1) 100% = liczba wszystkich taksonów w Arboretum
2) Liczba wszystkich taksonów
30 liczba rodzajów z gromady Gymnospermae, Magnoliophyta oraz roślin zielnych
94 liczba gatunków, podgatunków, odmian i form botanicznych (species, subspecies, varietas, forma) gromady Gymnospermae, Magnoliophyta oraz roślin zielnych

W Arboretum uprawiane są rośliny reprezentujące 585 rodzajów, w tym 280 rodzajów roślin zdrewniałych   (30 rodzajów nagonasiennych i 250 okrytonasiennych). Odmiany uprawne stanowią około 83 % roślin uprawianych w Arboretum. Najliczniej reprezentowane są rodzaje: Hemerocallis – 2014, Rhododendron – 1110, Hydrangea – 305, Prunus – 213, Hosta – 200, Miscanthus – 124, Pyrus – 112, Cornus – 111,           Magnolia – 81, Buxus – 60.

Stan kolekcji w 2013 r.:

Rośliny nagonasienne (Gymnospermae), obejmują 582 taksony, w tym:
30    – rodzajów (genus),
94    gatunki, podgatunki, odmiany i formy botaniczne (species, subspecies, varietas, forma),
488  – odmian uprawnych (cultivars).

Rośliny okrytonasienne (Magnoliophyta, syn. Angiospermae), obejmują 4068 taksonów, w tym:
250   – rodzajów (genus),
829   – gatunków, podgatunków, odmian i form botanicznych, (species, subspecies, varietas, forma),
3239 – odmian uprawnych (cultivars).

Rośliny zielne obejmują 3885 taksonów, w tym:
305   – rodzajów (genus),
499   – gatunków, podgatunków, odmian i form botanicznych (species, subspecies, varietas, forma),
3386 – odmian uprawnych (cultivars).

Wszystkie taksony, uporządkowane w kolejności alfabetycznej, podzielono na grupy
i przedstawiono w 3 tabelach:
Rośliny nagonasienne (iglaste)
Rośliny okrytonasienne (liściaste)
Rośliny zielne

 

Index Plantarum opracowali:
mgr inż. Hanna Grzeszczak-Nowak
dr Magdalena Mularczyk
mgr inż. Tomasz Dymny

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress